Aanbod voor de business professional

Grenzen stellen en toch de verbinding houden?
Als energieke professional zit je regelmatig in een spagaat. Enerzijds je drive om te presteren, anderzijds je behoefte aan interactie met je omgeving, het sociale aspect. 
Regie houden is een hele uitdaging.

Hoe acteer jij in dat krachtenveld

Zakelijk gezien houd je je staande, maar persoonlijk kost het je teveel energie. Ben je er na je werk nog veel meer met je hoofd mee bezig dan je zou willen. Je krijgt er geen grip op waar het nu eigenlijk aan ligt, en ..

 

  • Dat kan zich bij je uiten in onrustige gedachten.
  • Het neemt je plezier weg.
  • Het stagneert je ambities en persoonlijke groei.  
  • Het kan je privésituatie raken.  

Wat is je optie

Als jouw situatie je gaat tegenwerken heb je ten eerste een duidelijk beeld nodig wat er speelt. En dat is lastig, want met die onrust verlies je focus. De scherpte is eruit. Dat leidt er toe dat je je analyse telkens bijstelt.

 

Op zo’n moment komen de twijfels, is mijn functie wel de juiste, moet ik een ander pad inslaan? Of ligt het aan mijn persoonlijke aanpak. Je hebt helderheid nodig, – om het geheel te kunnen overzien, – om het vertrouwen in jezelf te herstellen, – om richting te bepalen, en die stevigheid in je handelen weer terug te krijgen.

Stel je eens voor ..

Dat die hoofdbrekens zich oplossen, simpelweg door de regie te nemen en een keuze te maken wat je wilt aanpakken zodat het krachtenveld geen grip op jou krijgt, maar jij op het krachtenveld.

Wat heb je daarvoor nodig. In de waan van de dag sta je er niet bij stil dat er in iedere actie een keuzemoment zit. Als je gaat inzien hoe je daarmee omgaat is dit een kans om je koers aan te passen.

Misschien leidt dat ertoe dat je over een aantal dilemma’s wilt sparren om voor jezelf de juiste antwoorden en houding te vinden, zodat je je krachtiger gaat voelen in je presentatie en in het nemen van beslissingen.

 

Waarom met mij?

Ik ga je helpen met mijn jarenlange ervaring als businesspartner, sparringpartner en vertrouwenspersoon.

 

Op de mensgerichte kant heb ik stevig ingezet en mezelf als coach gespecialiseerd.

 

Met de juiste vragen krijg jij oplossingsrichtingen om iets dat, min of meer, is vastgelopen weer in beweging te krijgen. 

Als je wilt dat zaken veranderen ..

 

Maar mis je de inspiratie, aanmoediging of expertise om echt in beweging te komen. Breng jouw punten dan in bij iemand die met verstand van zaken meekijkt, en die snapt waar het bij jou om gaat.

Neem wel een besluit

 

Er zijn andere paden, maar soms zie je niet of maak je het te complex. Spelen er ook persoonlijke factoren mee of zijn er andere bezwaren. Wil je dat ik je help, pak dan de telefoon, 06 4813 3432, dan kan ik je praktische vragen beantwoorden en maak jij vervolgens de keus of je verder wilt.